Ρόδια

Αρχική Ρόδια

Περίοδος παραγωγής:

01/10 - 15/01

Ποικιλία:

Acco, Wonderfull

Συσκευασία:

Carton Box 3,2Kg, 3,6Kg, 4Kg, Plastic Box 10Kg

Προέλευση:

N. Πέλλας , Ν. Κιλκης, Ν.Σέρρων, Ν. Λαρισης