Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά

Στη Νέα Exfrut ΑΒΕΕ φιλοσοφία μας είναι η συνεχής βελτίωση των ποιοτικών προδιαγραφών των προϊόντων μας, η παραγωγή με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση και η τυποποίηση και διακίνηση πιστοποιημένων προϊόντων. Η εμπειρία 50 ετών στον τομέα των φρούτων και το μόνιμο και καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτει η εταιρεία, μας δίνουν τη δυνατότητα να προμηθεύουμε τους πελάτες μας με ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα. Εφαρμόζουμε διαδικασίες ελέγχου και ιχνηλασιμότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγής "από το αγρόκτημα στο τραπέζι". Όλα τα προϊόντα μας έχουν παραχθεί πρωτογενώς με βάση τις προδιαγραφές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής και είναι πιστοποιημένα κατά GlobalGap. Μετά τη συγκομιδή ακολουθούνται διαδικασίες ιχνηλασιμότητας και πραγματοποιούνται αναλύσεις για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Κατά την δευτερογενή μεταχείριση των προϊόντων μας τηρούνται τα πλέον αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων British Retail Consortium (BRC), International Food Standard (IFS) και Quality Scheme for Food (QS).